เคยไหมสงสัยแต่ไม่กล้าถาม?

บางทีเรียนไม่เข้าใจ ไม่กล้ายกมือถาม อาย กลัวเพื่อนว่า บางเนื้อหามีความเกี่ยวข้องกัน ทำให้ไปต่อไม่ได้ ตามเพื่อนไม่ทัน

"ให้ติวเตอร์เราช่วยแก้ปัญหาได้คะ"

เรามีบริการจัดส่งติวเตอร์ให้ท่านถึงบ้าน

ไม่ว่าบ้านท่านจะอยู่ที่ไหน เรามีติวเตอร์ส่งให้ท่านถึงบ้าน  หรือสถานที่ต่างๆทั่วกรุงเทพและปริมณฑล สำหรับต่างจังหวัดเรายังมีสอนตัวต่อตัวผ่าน skype ทำให้ท่าน ไม่พลาดการเรียนแบบส่วนตัวของเราอย่างแน่นอน การสอนของเรามีทั้งการสอนแบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม ซึ่งถ้าเรียนแบบกลุ่มท่านสามารถจัดผู้เรียนได้เอง ทำให้ประหยัดค่าเรียนลงอีกด้วย

รับสอนทุกวิชาทุกระดับชั้น เริ่มต้น 200 บาทต่อชั่วโมง

เป็นสถาบันเดียวเลยก็ว่าได้ที่มีการสอนทุกวิชา เนื่องจากเราเปิดมานาน ทำให้เรามีติวเตอร์เข้าร่วมงานจำนวนมาก เรารับสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตร ปกติ หลักสูตรอินเตอร์ ขอเพียงท่านแจ้งวิชาและจุดประสงค์ในการเรียน เราพร้อมจัดส่งผู้สอนให้กับท่านถึงบ้าน ระยะเวลา 1-7 วัน

บริการของเรา

บริการจัดส่งติวเตอร์ตัวต่อตัวถึงบ้าน นอกสถานที่ สอนพิเศษแบบกลุ่ม ส่งติวเตอร์ให้สถาบันบริษัทห้างร้านต่างๆ ตามความต้องการของท่าน

Read more

ราคาค่าเรียน

ค่าเรียนพิเศษตัวต่อตัว เริ่มต้น 200บาท/ชั่วโมง ราคารวมค่าเอกสารการเดินทางเรียบร้อย  เราจะจัดติวเตอร์ที่ใกล้และเหมาะสมที่สุดแก่ท่าน
 
Read more

 สมัครเรียนพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 ติดต่อเราสอบถามสมัครเรียนพิเศษ

telicon 089-284-4228

 Add line เพื่อพูดคุยกับเราโดยตรง

Untitled 3

total tutorcu

เหตุผลหลักที่ต้องเรียนพิเศษ

1.)เรียนไม่ทันเพื่อนในห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนขาดความสนใจในวิชานั้น ติวเตอร์จะช่วย สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนได้มากขึ้น ทำให้ผลการเรียนการสอบดีขึ้นอย่างแน่นอน

2.)ต้องการเพิ่มศักยภาพในวิชานั้น ติวเตอร์จะช่วย ทบทวนบทเรียนแบบฝึกหัดต่างๆ คอยเสริมเติมเต็มศักยภาพที่มีในตัวผู้เรียนให้ดีขึ้น

ดังนั้นหากผู้เรียนมีความรักในการเรียน ผลการเรียนการสอบออกมาได้ดี เพราะมีพี่ๆติวเตอร์เป็นคนสร้างแรงจูงใน ยิ่งเป็นการเรียนตัวต่อตัว อนาคตก็ไม่ต้องกลับมาเรียนพิเศษอีกให้เปลืองเงินอีก เพราะเด็กจะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้

 

เรียนสอนพิเศษติวเตอร์หาครูกวดวิชาตัวต่อตัวตามที่บ้านที่ไหนดีราคา

อันดับมหาวิทยาลัยไทย 2554 นิตยสารไทม์

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

วิจารณญาณในการรับชมนะครับ อย่าซีเรียสกับผลนะถึงจะได้อันดับมาก ก็อย่าเอาไปดูถูกถากถางเพื่อน  ถ้ามหาวิทยาลัยไหนอันดับน้อยก็อย่าเสียใจนะคราฟ เพราะคุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ที่ตัวมหาวิทยาลัย แต่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองต่างหาก

นิตยสารไทม์ในส่วนของ Higher Education Supplement ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโล ก จากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ
ประกอบด้วย 
การสุ่มตัวอย่างคณาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิ ทยาลัยต่างๆทั่วโลก คิดเป็นน้ำหนัก ๕๐% X ส่วนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ๕% จำนวนนิสิตนักศึกษาต่างชาติ ๕% X ส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ๒๐% 
และผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่อ้างอิงในวารสารทางวิชาการนานาชาติ ๒๐% 

อันนี้คือ List ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2552 ซึ่งข้อมูลนี้ NUS : National University of Singapore ใช้พิจารณายอมรับคุณวุฒิและรับพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อในระดับ Postgraduate มีดังนี้ 


ประเภทรวมทุกด้าน (Overall Multi-disciplinary) มีมหาวิทยาลัยไทยผ่านเกณฑ์ 32 มหาวิทยาลัย (จากที่เปิดกันดาษดื่นกว่าร้อยมหาลัย) ยังดีที่มหาวิทยาลัยปิดของรัฐของเราผ่านเกณฑ์ทุกที่ มีคะแนนเรียงตามลำดับดังนี้  อันนี้เป็นผลการจัดอันดับที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับ  อันดับมหาวิทยาลัยอาจมีความเปลี่ยนแปลงได้นะครับ


1. Chulalongkorn University 67.82 
2. Mahidol University 67.47 
3. Thammasat University 65.93 
4. Chiang Mai University 65.81 
5. Kasetsart University (all campus) 64.59  รวมทุกวิทยาเขต
6. Prince of Songkla University 64.20 
7. King Mongkut Institute of Technology Lad Krabang 63.14 
8. Khon Khaen University 62.68 
9. Srinakarinwiroj University 61.76 
10. King Mongkut University of Technology Thonburi 60.86 
11. Assumption University 59.73 
12. Silpakorn University 58.05 
13. King Mongkut Institute of Technology North Bangkok 57.67 
14. Mahidol International College 57.38 
15. Naresuan University 57.23 
16. National Institute of Development and Administration : NIDA 56.80 
17. Suranaree University of Technology 56.46 
18. Bangkok University (International College) 55.82 
19. Rajamangaka Institute of Technology (Only Main Campus and Campus in Bangkok) 55.19 
20. University of the Thai Chamber of Commerce (Only Business Fields) 54.81 
21. Mahanakorn University of Technology 54.70 
22. Rangsit University 54.27 
23. Burapha University 54.14 
24. Walailak University 54.08 
25. Bangkok University 53.41 
26. Mahadsarakham University 53.12 
27. Dhurakitbandhid University 53.00 
28. Ubon rajathanee University 52.45 
29. Maejo University 51.51 
30. Sripathum University 51.33 
31. Maefaluang University 51.28 
32. Thaksin University 51.15 


ประเภทมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ การจัดการ และเศรษฐศาสตร์ (Humanity and Social Science Rangking) มีมหาวิทยาลัยไทยผ่านเกณฑ์ 24 มหาวิทยาลัย มีคะแนนเรียงตามลำดับดังนี้ 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 69.81 
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 69.78 
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร 67.59 
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 66.83 
5. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 66.77 
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 65.58 
7. สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 64.42 
8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 62.39 
9. มหาวิทยาลัยมหิดล 61.88 
10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 61.11 
11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 60.20 
12. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 60.16 
13. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 59.05 
14. มหาวิทยาลัยนเรศวร 59.82 
15. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 57.62 
16. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 57.00 
17. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 56.90 
18. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 56.39 
19. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 55.74 
20. มหาวิทยาลัยบูรพา 55.03 
21. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 54.51 
22. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 53.47 
23. มหาวิทยาลัยทักษิณ 53.38 
24. มหาวิทยาลัยรังสิต 52.16 


ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ (Science and Technology Ranking) มีมหาวิทยาลัยไทยผ่านเกณฑ์ 19 มหาวิทยาลัย มีคะแนนเรียงตามลำดับดังนี้ 

1. Mahidol University 67.04 
2. Chulalongkorn University 65.95 
3. Chiang Mai University 65.26 
4. Prine of Songkla University 62.63 
5. Kasetsart University (all campus) 61.42 
6. King Mongkut Institute of Technology Lad Krabang 61.01 
7. King Mongkut University of Technology Thonburi 59.79 
8. Sirindhorn International Institute of Technology of Thammasat University 58.58 
9. Srinakarinwiroj University 55.26 
10. Khon Khaen University 54.94 
11. King Mongkut Institute of Technology North Bangkok 53.80 
12. Asian Institute of Technology : AIT 53.75 
13. Thammasat University 53.01 
14. Suranaree University of Technology 52.97 
15. NaresuanUniversity 52.84 
16. Walailuk University 52.20 
17. Rajamangala Institute of Technology (Main Campus and Bangkok Technical Campus) 50.18 
18. Mahanakorn University of Technology 50.11 
19. Rangsit University 50.07

 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนี้ อย่าเครียดกันเลยนะครับ เอาเป็นว่าก็ดูเป็นข้อมูลก็แล้วกัน  และอีกอย่างการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ก็เป็นผลงานที่ดูจากงานวิจัย ในระดับชั้น ปริญญาโท  ปริญญาเอก  เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยไหนที่ มีนิสิต มากก็จะมีงานวิจัยเยอะ  งานวิจัย คุณภาพดีหรือไม่มี หรือดูแค่ปริมาณเพราะว่า มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงก็มีโอกาสได้อันดับมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว

credit: http://www.dek-ac.com/webboard-id105.html

 Tag: 

อันดับมหาวิทยาลัยไทย, อันดับมหาวิทยาลัยไทย 2554,จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย,อันดับมหาวิทยาลัยของไทย, การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย,จัดอันดับมหาวิทยาลัยในไทย,อันดับมหาวิทยาลัย,อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย, จัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย, การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย, จัดอันดับมหาวิทยาลัย, จัดอันดับมหาวิทยาลัย 2554, การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษา

เรียนพิเศษแต่ละครั้งก็ต้องจ่ายเงินไปหลายบาท ยิ่งการเรียนพิเศษตัวต่อตัว ค่าเรียนก็ยิ่งจะแพงขึ้นกว่าเดิมอีก แต่จะเรียนพิเศษทั้งทีก็ต้องเอาความรู้ที่ได้จากที่เรียนพิเศษจากติวเตอร์มาให้เยอะที่สุด จะทำยังไงนั้น วันนี้ พี่แอดมิน จะนำเรื่องราวดีๆ มาฝากน้องๆ กันครับ

Read more

เพื่อนๆ หลายคนคงเคยเจอกับปัญหา เรียนตก เรียนไม่เก่ง หัวไม่ดี กันมาทั้งนั้น เราจะมีวิธีแก้ไขมันยังไง ทำให้เราเป็นคนเรียนดี เ แค่เรารู้จักแบ่งเวลา จัดตารางอ่านหนังสือ แค่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วที่เราจะสามารถกลายเป็นคนเรียนเก่ง ถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองมาดู เทคนิคของคนเรียนเก่งกันเลย

Read more

รับสอนพิเศษตัวต่อตัวตามบ้าน