เคยไหมสงสัยแต่ไม่กล้าถาม?

บางทีเรียนไม่เข้าใจ ไม่กล้ายกมือถาม อาย กลัวเพื่อนว่า บางเนื้อหามีความเกี่ยวข้องกัน ทำให้ไปต่อไม่ได้ ตามเพื่อนไม่ทัน

"ให้ติวเตอร์เราช่วยแก้ปัญหาได้คะ"

เรามีบริการจัดส่งติวเตอร์ให้ท่านถึงบ้าน

ไม่ว่าบ้านท่านจะอยู่ที่ไหน เรามีติวเตอร์ส่งให้ท่านถึงบ้าน  หรือสถานที่ต่างๆทั่วกรุงเทพและปริมณฑล สำหรับต่างจังหวัดเรายังมีสอนตัวต่อตัวผ่าน skype ทำให้ท่าน ไม่พลาดการเรียนแบบส่วนตัวของเราอย่างแน่นอน การสอนของเรามีทั้งการสอนแบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม ซึ่งถ้าเรียนแบบกลุ่มท่านสามารถจัดผู้เรียนได้เอง ทำให้ประหยัดค่าเรียนลงอีกด้วย

รับสอนทุกวิชาทุกระดับชั้น เริ่มต้น 200 บาทต่อชั่วโมง

เป็นสถาบันเดียวเลยก็ว่าได้ที่มีการสอนทุกวิชา เนื่องจากเราเปิดมานาน ทำให้เรามีติวเตอร์เข้าร่วมงานจำนวนมาก เรารับสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตร ปกติ หลักสูตรอินเตอร์ ขอเพียงท่านแจ้งวิชาและจุดประสงค์ในการเรียน เราพร้อมจัดส่งผู้สอนให้กับท่านถึงบ้าน ระยะเวลา 1-7 วัน

บริการของเรา

บริการจัดส่งติวเตอร์ตัวต่อตัวถึงบ้าน นอกสถานที่ สอนพิเศษแบบกลุ่ม ส่งติวเตอร์ให้สถาบันบริษัทห้างร้านต่างๆ ตามความต้องการของท่าน

Read more

ราคาค่าเรียน

ค่าเรียนพิเศษตัวต่อตัว เริ่มต้น 200บาท/ชั่วโมง ราคารวมค่าเอกสารการเดินทางเรียบร้อย  เราจะจัดติวเตอร์ที่ใกล้และเหมาะสมที่สุดแก่ท่าน
 
Read more

 สมัครเรียนพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 ติดต่อเราสอบถามสมัครเรียนพิเศษ

telicon 089-284-4228

 Add line เพื่อพูดคุยกับเราโดยตรง

Untitled 3

total tutorcu

เหตุผลหลักที่ต้องเรียนพิเศษ

1.)เรียนไม่ทันเพื่อนในห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนขาดความสนใจในวิชานั้น ติวเตอร์จะช่วย สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนได้มากขึ้น ทำให้ผลการเรียนการสอบดีขึ้นอย่างแน่นอน

2.)ต้องการเพิ่มศักยภาพในวิชานั้น ติวเตอร์จะช่วย ทบทวนบทเรียนแบบฝึกหัดต่างๆ คอยเสริมเติมเต็มศักยภาพที่มีในตัวผู้เรียนให้ดีขึ้น

ดังนั้นหากผู้เรียนมีความรักในการเรียน ผลการเรียนการสอบออกมาได้ดี เพราะมีพี่ๆติวเตอร์เป็นคนสร้างแรงจูงใน ยิ่งเป็นการเรียนตัวต่อตัว อนาคตก็ไม่ต้องกลับมาเรียนพิเศษอีกให้เปลืองเงินอีก เพราะเด็กจะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้

 

เรียนสอนพิเศษติวเตอร์หาครูกวดวิชาตัวต่อตัวตามที่บ้านที่ไหนดีราคา

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในของประเทศไทยในแต่ละสาขาวิชา

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ในแต่ละด้าน แต่ละสาขานี้  พิจารณาจากคุณภาพของการเรียนการสอน คุณภาพของนิสิตนักศึกษา ชื่อเสียง รางวัลที่ได้รับ  ความนิยม รวมถึงเกณฑ์คะแนนการสอบเข้าศึกษาต่อเป็นบางส่วนเท่านั้น

บทความนี้จะรวบรวมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากแหล่งต่างๆ ซึ่งadmin ก็ถือว่า้เหมาะสมเหมือนกันนะครับ  สำหรับอันดับมหาวิทยาลัยของบทความนี้

อันดับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

อันดับ 1 ศิริราช (ม.มหิดล)

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 รามาธิบดี (ม.มหิดล)

อันดับ 4 ม.เชียงใหม่

อันดับ 5 ม.ขอนแก่น

อันดับมหาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.มหิดล

อันดับ 3 ม.เชียงใหม่

อันดับ 4 ม.ขอนแก่น

อันดับ 5 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับมหาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.มหิดล

อันดับ 3 ม.เชียงใหม่

อันดับ 4 ม.ขอนแก่น

อันดับ 5 ม.สงขลานครินทร์

อันดับมหาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์

อันดับ 1 ม.มหิดล

อันดับ 2 ม.เชียงใหม่

อันดับ 3 ม.ขอนแก่น

อันดับ 4 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

อันดับ 1 ศิริราช (ม.มหิดล)

อันดับ 2 ม.มหาสารคาม

อันดับ 3 ม.รามคำแหง

อันดับ 4 ม.บูรพา

อันดับ 5 ม.เทคโนโลยีราชมงคลปทุมธานี

อันดับมหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์

อันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 ม.มหิดล

อันดับ 4 ม.ขอนแก่น

อันดับ 5 ม.เชียงใหม่

อันดับมหาวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์

อันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์ (เปิดสอนเพียงมหาวิทยาลัยเดียว)

อันดับมหาวิทยาลัยประมง

อันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 2 ม.สงขลานครินทร์

อันดับมหาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์

อันดับ 1 ศิริราช (ม.มหิดล)

อันดับ 2 รามา (ม.มหิดล)

อันดับ 3 ม.เชียงใหม่

อันดับ 4 สภากาชาดไทย

อันดับ 5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

อันดับมหาวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์

อันดับ 1 ม.มหิดล

อันดับ 2 ม.ขอนแก่น

อันดับ 3 ม.นเรศวร

อันดับ 4 ม.บูรพา

อันดับ 5 ม.มหาสารคาม

อันดับมหาวิทยาลัยจิตวิทยา

อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 2 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 4 ม.เชียงใหม่

อันดับ 5 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 3 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

อันดับ 4 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

อันดับ 5 ม.เชียงใหม่

อันดับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 3 ม.มหิดล

อันดับ 4 ม.เชียงใหม่

อันดับ 5 ม.มหิดล

อันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 3 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

อันดับ 4 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

อันดับ 5 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับมหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.ศิลปากร

อันดับ 3 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

อันดับ 4 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 5 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

อันดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 2 ม.เชียงใหม่

อันดับ 3 ม.ขอนแก่น

อันดับ 4 ม.สงขลานครินทร์

อันดับ 5 ม.แม่โจ้

อันดับมหาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/บริหารธุรกิจ

อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 4 ม.เชียงใหม่

อันดับ 5 ม.อัสสัมชัญ(ABAC)

อันดับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

อันดับ 1 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 4 ม.ราชภัฏ

อันดับ 5 ม.สงขลานครินทร์

อันดับมหาวิทยาลัยนิติศาสตร์

อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 ม.รามคำแหง

อันดับ 4 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 5 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

อันดับมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 4 ม.รามคำแหง

อันดับ 5 ม.เชียงใหม่

อันดับมหาวิทยาลัยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 4 ม.ศิลปากร

อันดับ 5 ม.เชียงใหม่

อันดับมหาวิทยาลัยภูมิศาสตร์

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 4 ม.เชียงใหม่

อันดับ 5 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับมหาวิทยาลัยประวัติศาสตร์

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.ศิลปากร

อันดับ 3 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 4 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 5 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับมหาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน

อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 ม.กรุงเทพ

อันดับ 4 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 5 ม.รังสิต

อันดับมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์

อันดับ 1 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ

อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 4 ม.เชียงใหม่

อันดับ 5 ม.หอการค้าไทย

อันดับมหาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 2 วิทยาลัยดุสิตธานี

อันดับ 3 ม.มหาสารคาม

อันดับ 4 ม.ขอนแก่น

อันดับ 5 ม.สงขลานครินทร์

อันดับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อันดับ 1 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 ม.เชียงใหม่

อันดับ 4 ม.ขอนแก่น

อันดับ 5 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับมหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวทยาลัย

อันดับ 2 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 4 ม.เชียงใหม่

อันดับ 5 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับมหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์ (ภาษาญี่ปุ่น)

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 4 ม.เชียงใหม่

อันดับ 5 ม.ขอนแก่น

อันดับมหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์ (ภาษาเยอรมัน)

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ม.ธรรมศาสตร์

อันดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์

อันดับ 4 ม.เชียงใหม่

อันดับ 5 ม.รามคำแหง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ไม่ว่ามหาวิทยาลัยไหนก็ตาม  ทุกมหาวิทยาลัยย่อมมีข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้น เราจึงควรทำตัวเองให้มีศักยภาพที่ดีที่สุด เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับตัวเรา ไม่ใช่ใคร

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษา

เรียนพิเศษแต่ละครั้งก็ต้องจ่ายเงินไปหลายบาท ยิ่งการเรียนพิเศษตัวต่อตัว ค่าเรียนก็ยิ่งจะแพงขึ้นกว่าเดิมอีก แต่จะเรียนพิเศษทั้งทีก็ต้องเอาความรู้ที่ได้จากที่เรียนพิเศษจากติวเตอร์มาให้เยอะที่สุด จะทำยังไงนั้น วันนี้ พี่แอดมิน จะนำเรื่องราวดีๆ มาฝากน้องๆ กันครับ

Read more

เพื่อนๆ หลายคนคงเคยเจอกับปัญหา เรียนตก เรียนไม่เก่ง หัวไม่ดี กันมาทั้งนั้น เราจะมีวิธีแก้ไขมันยังไง ทำให้เราเป็นคนเรียนดี เ แค่เรารู้จักแบ่งเวลา จัดตารางอ่านหนังสือ แค่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วที่เราจะสามารถกลายเป็นคนเรียนเก่ง ถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองมาดู เทคนิคของคนเรียนเก่งกันเลย

Read more

รับสอนพิเศษตัวต่อตัวตามบ้าน