เรียนสอนติวเตอร์กวดวิชาคณิตศาสตร์ตัวต่อตัวตามบ้านที่ไหนดี

สถาบันโรงเรียนกวดวิชาติว ครู tutor ที่เรียนคณิตศาสตร์ สอนเลข Math ม.4 เรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์เลขประถม  อนบาลม.5 ป.3 ป.4 ป.5 ม.2 ม.ปลายที่ไหนดี หาครูสอนคณิตศาสตร์ ม.5 ม.ปลาย ประถม อนุบาล เลข ม.4 เด็กติววิชาคณิตศาสตร์เลข ม.ปลาย  o-net ม.4 ป.5 ม.5 ม.6เรียนกวดวิชาเลขคณิตศาสตร์

          วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท่องจำไม่ได้เหมือนวิชาอื่นๆ  ทำให้เวลาคะแนนออกมาจะ มีทั้งคนได้คะแนนดีมากๆ เกือบเต็ม แต่ก็มีผู้สอบหลายท่านที่สอบมาได้คะแนนน้อยจนน่าตกใจเหมือนกัน สาเหตุอาจจะเกิดจากผู้เรียน คณิตศาสตร์ไม่เข้าใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่าแท้จริงทำให้ทำข้อสอบไม่ได้ หรือทำข้อสอบแล้วหาคำตอบได้มาไม่ถูกต้องแต่มีคำตอบในกระดาษคำถาม

 

 ทำไมต้องกวดวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ? วิชาคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญ มีน้ำหนักคะแนนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ วิชาอื่น เช่นการสอบเข้า ม1 ส่วนใหญ่จะใช้ คณิตร้อยละ30 วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 30 และเมื่อมา ม.ต้น คณิตศาสตร์ก็มีทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม  หน่วยกิตก็เยอะ ถ้าใครได้เกรดหรือคะแนนสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เยอะก็ถือว่าได้เปรียบเลยทีเดียว  พอมา ม.ปลาย ก็มีทั้ง  คณิตศาสตร์ พื้นฐานและเพิ่มเติม ถึงแม้เด็ก แผนศิลป์ ภาษาก็ต้องเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อไปสอบo-net ดังนั้นวิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่สำคัญ วิชาหนึ่งเลยทีเดียว

Read more

ติวเตอร์ส่วนใหญ่ที่สอนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่มาจากไหน

          ส่วนใหญ่พี่ๆจะมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชีและคณะอื่นๆ ซึ่งแต่ละคนเคยมีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์และสมัยเรียนก็ประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ ทำให้ผู้สอน มีความชอบในวิชา คณิตศาสตร์ แล้วทำให้น้องๆที่เรียนพิเศษรู้สึกชอบและรักในวิชาคณิตศาสตร์ อีกด้วย

Read more

ระดับชั้นที่เปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตัวต่อตัวขอ ติวเตอร์ ซียู

“เราเปิดสอนทุก วิชา ทุกระดับชั้น ขอให้ผู้เรียนแตรียมใจ ให้พร้อม ทางเราจะช่วยให้ท่านหรือลูกหลานท่านชอบวิชาคณิตศาสตร์เอง”

อนุบาล  จะเน้นการบวกลบเลขอย่างง่าย การนับนิ้วมือ  ซึ่งทั้งนี้จะให้ติวเตอร์ สอนอะไรผู้เรียนก็ต้องวางแผนด้วยกันอีกรอบกับติวเตอร์ผู้ทำการสอน

ระดับประถมศึกษา การเรียนจะเป็นการติวในห้องเรียน เลื่อนห้องย้ายโรงเรียนเพิ่มเทคนิคต่างๆ  เด็กบางคนนับเลขบวกเลขได้แต่เมื่อเจอโจทย์ที่เป็น คำบรรยายจะตีโจทย์ไม่แตก ทำให้ไม่สามารถแก้ข้อนั้นได้ และติวเตอร์จะช่วยให้ผู้เรียนมีความละเอียด ความรอบคอบในการแก้ไขโจทย์ปัญหานั้นด้วย  รวมถึง ติวสอบเข้าโรงเรียนดังต่างๆ ซึ่งวิชา คณิตศาสตร์ก็ถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญหลักๆเลยทีเดียว

Read more

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับชั้น ม.ปลาย คณิตศาสตร์ระดับนี้จะเป็นระดับที่มีความยากข่อนข้างสูง ประกอบด้วยการเรียนในรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนมีโจทย์ปัญหาที่หลากหลายและที่สำคัญ หน่วยกิต ของวิชา คณิตศาสตร์ในระดับนี้ถือว่า สูงมาก

Read more

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการเรียนพิเศษคณิตศาสตร์จะเน้นการเรียนที่เพิ่มเทคนิคในการ  เรียนในห้องเรียนการสอบแข่งขันในระดับสูง โอลิมปิด สอวน. รวมถึงการสอบโครงการต่างๆ  การเรียนคณิตศาสตร์ในเนื้อหา ม.ต้น ถือว่าเป็นระดับที่สำคัญเลยทีเดียว

Read more

ระดับมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป  แคลคูลัส สถิติ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ส่วนใหญ่ผู้เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ในระดับนี้ ส่วนใหญ่ของสถาบันจะเกิดจากเรียนในห้องไม่รู้เรื่อง แล้วทำให้เกิดปัญหา เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์

Read more

รูปแบบการสอนของ Tutor CU

การเพิ่มเกรด หรือ ปรับพื้นฐาน
1.เนื่องจากพื้นฐานของแต่ละคนไม่เท่ากัน จำเป็นต้องมีการทดสอบพื้นฐานก่อน ว่าผู้เรียนมีพื้นฐานระดับใด
2.เมื่อทราบพื้นฐานผู้เรียน จะใช้ตัวบทเรียนที่กำลังเรียนมาศึกษาว่ามีเรื่องใดที่ไม่เข้าใจ หรือ อ่อน บ้าง
3.เจาะเรื่องที่ไม่เข้าใจ หรือ อ่อน อธิบายด้วยเทคนิคของติวเตอร์ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและเพิ่มพื้นฐานให้แน่นขึ้น
4.ทบทวนเนื้อหาหรือการบ้านให้เสมอ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนลืมเรื่องที่เรียนไปแล้ว
5.ทดสอบผู้เรียนในเรื่องที่อ่อนอยู่เสมอ และไม่ลืมที่จะศึกษาว่ามีเรื่องใดที่ไม่เข้าใจ หรือ อ่อน อีกบ้าง
สอบกลางภาค ปลายภาค
1.ติวเตอร์จะให้ศึกษาเรื่องที่เรียนมาแล้ว ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
2.นำมาสรุปเป็นหัวข้อ เจาะในแต่ละเรื่องว่าต้องการให้ทราบหรือแก้ไขอะไร
3.ติวเข้มในเรื่องนั้นๆ ต้องทบทวนและทำการบ้าน
4.เพิ่มเทคนิคให้เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการทำข้อสอบ
เตรียมสอบเข้า ตะลุยโจทย์สอบเข้า
1.ติวเตอร์ต้องทราบว่าผู้เรียนต้องการสอบเข้าที่ใด เพื่อศึกษาแนวข้อสอบเข้าที่นั่น
2.ใช้ข้อสอบวัดพื้นฐานผู้เรียน เพื่อหาจุดที่ผู้เรียนอ่อน จะได้นำมาแก้ไข
3.เมื่อแก้ไขจุดอ่อนของผู้เรียนได้แล้ว จะเริ่มศึกษาข้อสอบที่ต้องเจอ
4.ตะลุยโจทย์จากข้อสอบเก่าในแต่ละปี โดยจะมีการถามตอบ อธิบายเป็นรายข้อเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมากที่สุด
5.ทดสอบ จับเวลา ให้ผู้เรียนตะลุยโจทย์เอง นำข้อสอบมาเช็คคะแนน เพื่อวัดระดับความเป็นไปได้เรื่องสอบติด
6.ทบทวน และทดสอบ ตะลุยโจทย์ให้มากที่สุด ก่อนถึงวันสอบจริง เพราะยิ่งเจอโจทย์มากจะยิ่งได้เปรียบในการประยุกต์ใช้กับข้อสอบจริง

ติดต่อติวเตอร์โทร

089-284-4228

Line ID : @tutorcu

การเรียนพิเศษตัวต่อตัวถึงบ้านมีข้อดีอะไรบ้าง

ตามที่ท่านทราบดี ว่าการเรียนพิเศษตามสถาบันนั้นจะเป็นการเรียนเป็นกลุ่มๆ โดยสื่อ วีดีโอ เป็นส่วนใหญ่ และโดยติวเตอร์ ที่มีอยู่ค่อนข้างน้อย และราคาแพงในสถาบันต่างๆ ซึ่งผู้เรียนต้องเดินทางไปเอง หรือมีผู้ปกครองไปรับ-ส่ง ท่านต้องนั่งรอเสียเวลาไป 2-3 ชั่วโมงในแต่ละครั้ง แล้วการเรียนกับเรา ดีอย่างไร

Read more

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษา

เรียนพิเศษแต่ละครั้งก็ต้องจ่ายเงินไปหลายบาท ยิ่งการเรียนพิเศษตัวต่อตัว ค่าเรียนก็ยิ่งจะแพงขึ้นกว่าเดิมอีก แต่จะเรียนพิเศษทั้งทีก็ต้องเอาความรู้ที่ได้จากที่เรียนพิเศษจากติวเตอร์มาให้เยอะที่สุด จะทำยังไงนั้น วันนี้ พี่แอดมิน จะนำเรื่องราวดีๆ มาฝากน้องๆ กันครับ

Read more

เพื่อนๆ หลายคนคงเคยเจอกับปัญหา เรียนตก เรียนไม่เก่ง หัวไม่ดี กันมาทั้งนั้น เราจะมีวิธีแก้ไขมันยังไง ทำให้เราเป็นคนเรียนดี เ แค่เรารู้จักแบ่งเวลา จัดตารางอ่านหนังสือ แค่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วที่เราจะสามารถกลายเป็นคนเรียนเก่ง ถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองมาดู เทคนิคของคนเรียนเก่งกันเลย

Read more

รับสอนพิเศษตัวต่อตัวตามบ้าน