หลักสูตรที่เปิดสอน

ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ทาง สถาบัน ติวเตอร์ ซียู  ขอปรับราคาค่าเรียนพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ ในปัจจุบัน
ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา
฿250
ต่อ 1 ชั่วโมง ขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม
 • การใช้สมองเป็นฐานการเรียนรู้
 • ให้น้องเริ่มหัดแก้โจทย์ปัญหาง่ายๆ
 • พาน้องร้องเพลง เล่านิทานให้ฟัง
 • เรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานของทุกวิชาให้แน่น
 • เป็นที่ปรึกษาการเรียน
 • ดูแลการบ้านทั่วไป
สอบเข้า ม.ต้น/ม.ต้น
฿250
ต่อ 1 ชั่วโมง ขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม
 • ให้น้องเริ่มหัดแก้โจทย์ปัญหาง่ายๆ
 • เพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบระดับพื้นฐาน
 • การเรียนการสอนจะเข้มเข้นขึ้นแต่สนุก
 • เรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานของทุกวิชาให้แน่น
 • แนะแนวให้คำปรึกษาปัญหาการเรียน
 • เตรียมสอบในระดับชั้น ม.1โรงเรียนดัง
สอบเข้า ม.ปลาย
฿250
ต่อ 1 ชั่วโมง ขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม
 • ปูพื้นฐานต่างๆ ให้แน่นเตรียม.ปลาย
 • เพิ่มเทคนิคในการเรียนทำข้อสอบ
 • ติวเตอร์จะแนะแนวให้คำปรึกษาปัญหาการเรียน
 • เตรียมสอบชิงทุน โอลิมปิกต่างๆ
 • คณิต ไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
 • วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อื่นๆ
ระดับม.ปลาย /สอบเข้า ม.ปลาย
฿250
ต่อ 1 ชั่วโมง ขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม
 • เตรียมสอบเข้าม.ปลาย โรงเรียนที่ต้องการ
 • เพิ่มเกรดเพิ่ม GPA
 • สร้างแรงบังดาลใจต่างๆ เพิ่มเทคนิคที่สำคัญๆ
 • แก้โจทย์ยากด้วยตัวเอง มีเทคนิคเฉพาะตัว
 • ติวสอบในบทเรียน ทุกวิชาที่ต้องการ
 • คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปะ
สอบเข้ามหาวิทยาลัย
฿300
ต่อ 1 ชั่วโมง ขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม
 • ติวสอบเข้าหลักสูตรเข้มข้ม
 • เพิ่มคะแนนในสาขาที่ต้องการ
 • ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
 • เคมี ฟิสิกส์ ชีวะวิทยา
 • รุ่นพี่ให้คำปรึกษาในการเรียน
 • สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการ
มหาวิทยาลัย/บุคคลทั่วไป
฿350
ต่อ 1 ชั่วโมง ขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม
 • ทุกวิชาตามความต้องการของท่าน
 • แคลคูลัส Calculus สถิติ เคมี
 • ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ
 • เตรียมสอบราชการ กพ อื่นๆ
 • TOEIC CU-TEP toefl ielts
 • ติวเพื่อเพิ่มความมั่นใจ
          ผู้เรียน/ผู้ปกครองทุกท่าน  คงรู้กันดีว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนจะไม่เหมือนกันทุกโรงเรียน ทั้งโรงเรียนรัฐบาล เอกชน  ทั้งหลักสูตร ปกติ นานาชาติ  ดังนั้นการจัดหลักสูตรของเราจะเน้นจุดประสงค์ของผู้เรียนเป็นหลักว่าผู้เรียนต้องการอะไร ต้องการเพิ่มเติมตรงไหน และติวเตอร์ผู้ดูแลก็จะทำการสอนตามรูปแบบหลักสูตรที่วางไว้ทำให้การเรียนพิเศษเป็นไปอย่างตรงจุด
 +++จัดหลักสูตรของที่นี่จะเน้นผู้เรียนผู้ปกครองและติวเตอร์เป็นหลัก+++
 
สาเหตุที่จะต้องจัดหลักสูตรร่วมกันระหว่างผู้เรียนผู้ปกครองและติวเตอร์
 1. โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสอนเนื้อหาไม่เหมือนกัน บางโรงเรียนยาก บางโรงเรียนง่าย เนื้อหาของแต่ละรับดับชั้นไม่เหมือนกัน อาจมีการเรียนการสอนที่สลับกัน
 2. ผู้เรียนแต่ละคนมีจุดแข็งจุดด้อยที่แตกต่างกัน  ถ้าเรื่องไหนที่น้องๆเรียนในห้องแล้วเข้าใจก็ไม่ต้องให้ติวเตอร์สอน อาจแค่ทำโจทย์เพิ่มเติม
 3. ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการหลักสูตร  ว่าอยากให้น้องเรียนเนื้อหาอะไรบ้าง เน้นข้อสอบ เตรียมสอบเข้า เพิ่มทักษะ และถ้าผู้ปกครองต้องการให้การเรียนการสอนเป็นรูปแบบใดก็สามารถคุยกับผู้สอนได้โดยตรง
 4. ในการติวเรียนพิเศษแต่ละครั้ง จะทำให้น้องๆติวอย่างมีคุณภาพ ไม่เสียเวลากับเรื่องที่ไม่ได้ใช้หรือไม่ต้องการ  ถ้าอยากรู้เรื่องไหนก็สามารถเพิ่มได้
 5. สำหรับน้องๆที่เรียนค่อนข้างดีแล้ว  สามารถเรียนระดับสูงขึ้นไปกว่าตัวเองได้ เช่นน้องอยู่ ม.ต้น  สามารถเรียนพิเศษเนื้อหา ม.ปลายได้   หรืออยากเรียนพิเศษในส่วนของข้อสอบที่ยากๆ ก็สามารถทำได้  แต่ทั้งนี้จะต้องแจ้งติวเตอร์ให้เตรียมการสอนล่วงหน้าก่อน
 

หลักสูตรระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับอนุบาล

รูปแบบการสอนจะเน้นการเพิ่มทักษะด้านเชาว์ปัญญา ทำให้น้องคิดเป็น  พาน้องร้องเพลง  เล่านิทานให้ฟังให้เกิดจินตนาการ  ก-ฮ หัดเขียนสระ  วรรณยุกต์ A-Z ท่องศัพท์คำง่ายๆ  หัดจับปากกา เขียนหนังสือเบื้องต้น
Read more

ระดับประถมศึกษา

จะเป็นการสอนให้น้องเริ่มหัดแก้โจทย์ปัญหาง่ายๆ   เพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบระดับพื้นฐาน  การเรียนการสอนจะเข้มเข้นขึ้นแต่แฝงไปด้วยความสนุก  เรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานของทุกวิชาให้แน่น  ฝึกน้องอ่านหนังสือในใจ  การปรับตัวเข้ากับสังคม  เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเรียน
Read more

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รูปแบบจะเป็นการปูพื้นฐานต่างๆ และพื้นฐานเข้าระดับ ม.ปลาย ในแต่ละรายวิชาจะเริ่มยากขึ้น การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มซับซ้อนขึ้นหลายขั้นตอน  ดังนั้นน้องๆจะต้องมีพื้นฐานที่ดี การเรียนจะต้องไม่มาจากความจำ จะต้องเรียนจากความเข้าใจเท่านั้น  ติวเตอร์จะแนะแนวให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเรียน  แนะนำการเลือกแผนการเรียน
Read more

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเรียนในระดับนี้จะค่อนข้างสำคัญเพราะเป็นการเรียนสายสามัญในระดับขั้นสุดท้าย ก่อนที่จะเรียนเพื่อประกอบอาชีพในระดับมหาวิทยาลัย น้องๆจะต้องมีพื้นฐานที่ดี  แก้โจทย์ยากด้วยตัวเอง มีเทคนิคเป็นของตัวเอง  จะต้องอ่านหนังสือหนักขึ้นกว่าเดิม ถ้าไม่เข้าใจตรงนั้นก็ต้องรีบแก้ และระดับนี้เด็กจะต้องเริ่มมีแรงบังดาลใจมากขึ้น  เริ่มที่จะรู้จักข้อสอบปราบเซียน และการทำข้อสอบที่เร็วขึ้น
Read more

ระดับมหาวิทยาลัย

การเรียนจะเริ่มเฉพาะเจาะจง และเป็นการเรียนด้วยตัวเองมากขึ้น  การเรียนจะต้องมีการช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น  เพื่อสร้างประสบการณ์ต่างๆ
Read more

ระดับบุคลทั่วไปอื่นๆ

การเรียนการสอนขึ้นกับความต้องการของท่าน วิชาที่เปิดสอน แคลคูลัส Calculus สถิติ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบราชการ กพ อื่นๆ
Read more
 
 

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษา

เรียนพิเศษแต่ละครั้งก็ต้องจ่ายเงินไปหลายบาท ยิ่งการเรียนพิเศษตัวต่อตัว ค่าเรียนก็ยิ่งจะแพงขึ้นกว่าเดิมอีก แต่จะเรียนพิเศษทั้งทีก็ต้องเอาความรู้ที่ได้จากที่เรียนพิเศษจากติวเตอร์มาให้เยอะที่สุด จะทำยังไงนั้น วันนี้ พี่แอดมิน จะนำเรื่องราวดีๆ มาฝากน้องๆ กันครับ

Read more

เพื่อนๆ หลายคนคงเคยเจอกับปัญหา เรียนตก เรียนไม่เก่ง หัวไม่ดี กันมาทั้งนั้น เราจะมีวิธีแก้ไขมันยังไง ทำให้เราเป็นคนเรียนดี เ แค่เรารู้จักแบ่งเวลา จัดตารางอ่านหนังสือ แค่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วที่เราจะสามารถกลายเป็นคนเรียนเก่ง ถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองมาดู เทคนิคของคนเรียนเก่งกันเลย

Read more

รับสอนพิเศษตัวต่อตัวตามบ้าน